López Puc, G. (2022) «Germinación asimbiótica, conservación ex situ e in vitro regeneración de plantas de Catasetum integerrimum Hoo»k, POLIBOTÁNICA, 1(53). doi: 10.18387/polibotanica.53.9.