López Puc, G. (2022). Germinación asimbiótica, conservación ex situ e in vitro regeneración de plantas de Catasetum integerrimum Hook. POLIBOTÁNICA, 1(53). https://doi.org/10.18387/polibotanica.53.9