| Contacto
ISSN 2395-9525
English Español

Contacto

Toda correspondencia deberá ser enviada a: Dr. Rafael Fernández Nava, Editor en Jefe de Polibotánica.

Apartado Postal 17-564, 11410 México, D.F.

Tel. (5) 8-29-63-00 ext. 62331

Fax. (5) 7-29-60-00 ext. 46205

correo electrónico.  polibotanica@gmail.com, 
                            rfernan@ipn.mx

OK This website uses cookies. When you browse on this site, you agree to the use of cookies.